Pengertian dan Rumus Kepadatan Penduduk beserta Macam-macamnya

Berikut ini adalah pembahasan tentang kepadatan penduduk, pengertian kepadatan penduduk, rumus kepadatan penduduk , macam macam kepadatan penduduk yang meliputi kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk aritmatik, kepadatan penduduk fisiologis, kepadatan penduduk ekonomi.

Pengertian Kepadatan Penduduk

Sebelum lebih jauh membahas tentang beberapa macam istilah tentang kepadatan penduduk, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian kepadatan penduduk.

Apakah yang dimaksud dengan kepadatan penduduk?
Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan.
Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dalam setiap wilayah seluas satu kilometer persegi. Kepadatan penduduk dibedakan menjadi dua yaitu kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk aritmatik adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas seluruh wilayah dalam setiap km2. (kemdikbud)

Macam-macam Kepadatan Penduduk

Macam-macam kepadatan penduduk antara lain:

a. Kepadatan penduduk fisiologis 

Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas tanah yang dapat diolah.

b. Kepadatan penduduk ekonomi 

Kepadatan penduduk ekonomi adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah tetapi menurut kapasitas produksinya.

c. Kepadatan penduduk aritmatik 

Kepadatan penduduk aritmatik adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas seluruh wilayah dalam setiap km2.

Rumus:
Kepadatan Penduduk Aritmatika:


d. Kepadatan penduduk agraris 

Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara penduduk yang mempunyai aktivitas di sektor pertanian dengan luas tanah (daerah) yang dapat diolah untuk pertanian.

Rumus
Kepadatan Penduduk Agraris:


Demikian pembahasan tentang kepadatan penduduk, pengertian kepadatan penduduk, rumus kepadatan penduduk , macam macam kepadatan penduduk yang meliputi kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk aritmatik, kepadatan penduduk fisiologis, kepadatan penduduk ekonomi.

0 Response to "Pengertian dan Rumus Kepadatan Penduduk beserta Macam-macamnya"

Post a Comment